я

Явашев, Христо Владимиров
(Кристо)

*1935 2020†

Учи в НХА /1953-1957/, след което емигрира в Париж. Заедно със съпругата си Жан-Клод създава многобройни инсталации като художественият подход е опаковането – от единични предмети до сгради, мостове и дори острови. Скиците и подготвителните рисунки към тях са високо ценени. В България, макар и рядко, се пазят негови ранни студентски творби – живопис и рисунки.