Кювлиев Йордан

*1877 1910†

Учи в Академията по изкуствата в Анверс /1898-1902/. Един от първите пленеристи в българската живопис. Изявен пейзажист и маринист. Колоритът му е ярък, с наситеност на багрите, която не е характерна за епохата.