Машев, Георги Петков

*1888 1946†

Учи в НХА /1906-1909/ при проф. Петко Клисуров и в Художествената академия в Санкт Петербург през 1907. Учи в Художествената академия в Брюксел /1910-1911/ при проф. Едмонд Ришар и завършва НХА /1912/ при проф. Иван Мърквичка. Рисува предимно алегорични фигурални композиции с приказни сюжети.