Тасев, Атанас

*1897 1991†

Учи в НХА, после в Прага /1920-1924/, след което остава да живее там и създава редица портрети на видни личности от това време. През 1947 отива в Швеция, а по-късно в САЩ. Последните години от живота си прекарва в България. Работи пейзажи, портрети и фигурални композиции, свързани с градския и селския бит. Творбите му се характеризират с прецизен рисунък, импресионистичен маниер и балансиран колорит.