Дарение към НБ „Иван Вазов“ Пловдив

2022.09.20

14:00


Почетният консул на Украйна в Пловдив инж. Димитър Георгиев връчи специално дарение на Народна библиотека „Иван Вазов“ – три факсимилни копия на ценни книжни издания от периода на Киевска Рус: Реймско евангелие от XI в., Холмско евангелие от ХIII в. и Лавришевко евангелие от XIV в. С това дарение се популяризира не само значението на украинската култура към световното книжно наследство сред българската общественост, но ще даде възможност на учени да използват тези ценни източници за исторически и научни изследвания.

Рейнското евангелие е с кирило-глаголически ръкопис. Кръстено е на мястото му на съхранение. Оригиналният свитък е от XI в. и се счита за най-стария ръкопис, свързан с киевския книжен скрипт. Предполага се, че е от библиотеката на великия киевски княз Ярослав Мъдри. Съдбата на книгата е тясно преплетена с историята на средновековна Русия, Чехия и Франция. С право може да се счита за общо историческо и културно книжно наследство.
Холмското евангелие заема специално място сред украинското културно наследство. Факсимилното издание е рядък превод на все още подценяваните оригинални страници на националната традиция и свързаната история  от времето на крал Даниел Романович (1201 – 1264 г.), чието историческо значение беше „забравено“ с подчиняването на полската държавна администрация от втората половина на XIV в.. Днес Холмският район с богат културен живот от началото на историческата си традиция през средата на XIII в. излиза от забрава с най-новите изследвания.

Лавришевкото евангелие, познато като Апракосовото евангелие на Лавришев е най-старата известна ръкописна книга на кирилица от времето на Великото литовско княжество по време на формирането на литовско-руската държавност през втората половина на XIV в. – време, в което повечето княжества на Киевска Рус са създадени върху етнически украински и беларуски земи и стават част от литовските княжества. Днес книгата е общо писмено наследство на три държави – Литва, Беларус и Украйна.