л

Лавренов, Цанко Иванов

*1896 1978†

След завършване на Френския колеж в Пловдив посещава частно художествено училище във Виена /1920-1921/. Творчеството му се характеризира с приемственост в традицията на българската възрожденска живопис. Композициите му се отличават със  стилизация, интерес към детайла и декоративен колорит. Съществена част от творчеството му са пейзажите от Атон.


Лукова, Вера

*1907 1974†

Завършва НХА /1930/ при проф. Борис Митов. Рисува портрети, натюрморти, пейзажи. В ранното си творчество създава поредица портрети на писатели, художници, артисти. Притежава таланта и почерка на модерен европейски художник, без да плаща твърде голям данък на модернизма.


Лютов, Михаил Иванов

*1887 1965†

Завършва НХА /1916/ при професорите Иван Ангелов и Иван Мърквичка. Военен художник през Първата световна война /1914-1918/. Работи портрети, пейзажи и фигурални композиции, включително с митологични сюжети. През периода 1922-1940  година живее в Берлин, а от 1943 до 1948 година в Чехия.