с

Сирак Скитник
(Панайот Христов Тодоров)

*1883 1943†

Учи живопис в частното художествено ателие на Е. Званцева в Петербург /1908-1912/, където преподават П. Бакст, М. Добружински и К. Петров – Водкин. Ръководител на радио София / 1935-1943 /. Като художник работи предимно пейзажи и натюрморти. Притежана ярък индивидуален почерк, характерен с повишена емоционалност и експресивност. Личността ме е една от най-големите през 20-те и 30-те години на ХХ век, които със своята европейска ерудиция осъвременяват културния живот на България.


Сотиров, Димо Сотиров

*1880 1952†

Учи живопис в НХА /1898-1903/ при професорите Петко Клисуров и Иван Ангелов. Продължава обучението си в Брюксел и Париж /1904-1905/ при професорите Леон Бона и Люк Оливие. Работи предимно в областта на портретния жанр.


Стайков, Анастас Петков

*1905 1988†

Завършва декорация в НХА /1929/ при проф. Стефан Баджов. Специализира живопис в Париж /1930-1932/ в ателието на проф. Пол Лоран. Рисува битови композиции, интериор и пейзаж в два стила – реалистичен и декоративен.


Стаматов, Станьо Петров

*1886 1963†

Завършва НХА /1911/ при проф. Иван Мърквичка. Рисува предимно битови картини и пейзажи.


Станчев, Кирил

*1906 1988†

Завършва НХА при проф. Никола Маринов. Създава натюрморти и дунавски пейзажи.


Станчев, Кирил

*1974 2013†

Завършва художествена гимназия в София. Работи предимно пейзаж, противопоставя светлина и сянка, борави умело с материя и плътност.


Станчев, Нягул Христов

*1900 1964†

Завършва живопис в НХА /1925/ при професорите Никола Маринов и Никола Ганушев. Работи портрети, пейзажи и фигурални композиции.


Станчев, Христо
(Христо Станчев Крусев)

*1870 1950†

Учи живопис в Художествената академия във Флоренция /1891-1893/ при професорите Джузепе Чарамфи и Барабино. Продължава образованието си в Художествената академия в Мюнхен /1894-1896/ при професорите Вилхелм Линденшмит и Франц Дефрегер. Работи фигурални композиции, портрети, натюрморти и илюстрации. Художник с ярко индивидуален почерк, характерен с постижения в проблемите на колорита, светлосянката и въздушната перспектива. В творчеството му намира отражение неговият хуманистичен и правдив мироглед.


Стефчев, Борис

*1894 1983†

Учи в НХА, първоначално при проф. Цено Тодоров, а после следва декорация при проф. Стефан Баджов. Специализира в Кралската художествена академия във Виена. Рисува пейзажи, изявен маринист.


Стоилов, Васил
(Васил Стоилов Антонов)

*1904 1989/1990?†

Завършва живопис в НХА при проф. Цено Тодоров /1927/. Специализира в Париж /1928-1932/. Изключителен портретист, следва своя кумир Леонардо да Винчи и създадения от него класически модел. Има над 60 годишна творческа биография. Ползва уникална техника в живописта, която придава светлина и въздушност на творбите му. Създава цяла галерия от дълбоко емоционални селски мадони, моми, селянки.