Белковски, Асен Илиев

*1879 1957†

Учи в НХА /1896-1899/ при проф. Иван Мърквичка. Продължава образованието си в художествената школа в Казан , Русия /1899-1903/ и в художествената академия  в Петербург при професорите Мясоедов, Маковски и Савченски. Работи в ателието на Хайнрих Книр в Мюнхен /1905/. В началото на 1906 постъпва в Държавната академия за изящни изкуства в Париж при професорите Леон Бона и Оливие Мерсон. Завръща се в България /1907/ и се занимава с реставрация, художествена критика, литературни преводи, поезия. Рисува портрети и пейзажи. Един от основоположниците на пейзажния жанр в България.