Бояджиев, Златю Георгиев

*1903 1976†

Завършва живопис в НХА /1932/ при проф. Цено Тодоров. Творчеството му се разделя на два основни периода: преди и след настъпване на едностранна парализа. Първият период се характеризира с предпочитание към битови сюжети и портрети и стилови влияния от холандската живопис от 16-17 век. Творчеството от втория период, наричан още „лява ръка“, се отличава с експресивен маниер на живописване, съчетан с приказни, често символични образи и композиции от селския бит. Запазва се интересът му към портрета и пейзажа. Един от тримата „Бараци“.