Кьосеилиев, Георги

*1935 2010†

Завършва стенопис в НХА при проф. Илия Петров. Рисува пейзажи, портрети и фигурални композиции с историческа и битова тематика, в духа на тенденциите в българското изобразително изкуство от 60-те години на ХХ век.