Лавренов, Цанко Иванов

*1896 1978†

След завършване на Френския колеж в Пловдив посещава частно художествено училище във Виена /1920-1921/. Творчеството му се характеризира с приемственост в традицията на българската възрожденска живопис. Композициите му се отличават със  стилизация, интерес към детайла и декоративен колорит. Съществена част от творчеството му са пейзажите от Атон.