Маринов, Васил

*1879 1943†

Учи живопис в НХА през 20-те години на 20 век. Рисува предимно пасторални композиции.


Маринов, Васил

*1879 1943†

Учил живопис в НХА през 20-те години на ХХ век. Участва в Балканската война /1912-1913/. Рисува предимно пасторални композиции.