Митов, Борис Антонов

*1891 1963†

Учи в НХА /1910-1911/ при проф. Иван Ангелов и завършва /1915/ при проф. Иван Мърквичка. От 1911 до 1914 година учи при проф. Фернан Кормон и посещава Академията за изящни изкуства в Париж. Военен художник по време на Първата световна война /1914-1918/. Твори във всички жанрове на живописта, познат е предимно като портретист.