Пенков, Иван Георгиев

*1897 1957†

Завършва живопис в НХА /1933/ при проф. Дечко Узунов. Сценограф, живописец, създава стенописи, витражи и мозайки, работи в пространственото художествено оформление и в приложните изкуства. Създава множество шаржове, портрети, автопортрети. Изследовател на българското художествено наследство. Остава до края на живота си верен на своите идеи за модерност, преоткриващи националните традиции.