Петров, Александър Николов

*1916 1983†

Завършва живопис в НХА /1940/ при проф. Борис Митов. Военен художник през Втората световна война. Работи фигурални композиции и пейзажи със специфичен декоративен маниер, светъл колорит и обобщено изграждане на формата.