Райнов, Николай Иванов

*1889 1954†

Философ, изкуствовед, преводач, писател и художник. Завършва Духовната семинария /1908/. Следва философия в СУ /1911/. Участва в Балканската и в Първата световна войни като военен кореспондент. Художник-декоратор, изискан майстор на илюстрацията, винетката и оформлението на книгата. Експериментира с разнообразни живописни и графични техники: акварел, темпера, туш, лак върху станиол, дърворез, линорез. Силно повлиян от естетиката на сецесиона.