Рилски, Владимир Георгиев

*1905 1969†

Завършва живопис в НХА /1929/ при проф. Димитър Гюдженов. Създава пейзажи и портрети, характерни със самобитна стилизация на формата и специфична национална атмосфера.