Станчев, Кирил

*1974 2013†

Завършва художествена гимназия в София. Работи предимно пейзаж, противопоставя светлина и сянка, борави умело с материя и плътност.


Станчев, Кирил

*1906 1988†

Завършва НХА при проф. Никола Маринов. Създава натюрморти и дунавски пейзажи.