Стефчев, Борис

*1894 1983†

Учи в НХА, първоначално при проф. Цено Тодоров, а после следва декорация при проф. Стефан Баджов. Специализира в Кралската художествена академия във Виена. Рисува пейзажи, изявен маринист.