Удо, Ролан

*1897 1981†

Представител на така наречените „художници на поетичната реалност“. Забележителен френски художник от миналия век, който не се е включил в модерните експерименти на своите колеги от 20-те и 30-те години на ХХ век, а са останали почитатели на пасторалното в природата и в бита на французите.