Узунов, Дечко Христов

*1899 1986†

Учи живопис в НХА /1919/ при проф. Петко Клисуров. Учи живопис в Художествената академия в Мюнхен /1922-1923/ при проф. Карл фон Маар. Завършва образованието си в НХА /1924/ при проф. Стефан Иванов. Работи във всички жанрове на живописта. Художник с ярко изявен индивидуален почерк, отличаващ се с тънко колоритно чувство, психологизъм и богата емоционалност. Работи с маслени бои и акварел.