Кръгла маса „Заедно и равни“

2023.05.30

11:30


В галерия „Димитър Георгиев“ – Пловдив се състоя Кръгла маса,  във връзка с изпълнението на проект “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила”, организирана от фондация „Стойна Кръстанова“.

По време на форума се обсъждаха проблемите на украинските бежанци и се дискутираха възможности за законов отговор за решаване на трудностите, които препятстват тяхната културна адаптация и социална интеграция в българското общество за създаването на Наръчник, който практически да помага как да решават проблемите си по-бързо и какви са начините за добра комуникация с институциите.

Във форума активно взе участие почетният консул на Украйна в Пловдив – инж. Димитър Георгиев, който още от началото на войната в Украйна активно съдейства за приемането и настаняването на украинските бежанци и познава в основи трудностите и проблемите около тяхното пребиване, както и зам. кмета по социалните дейности  г-н Георги Титюков и г-жа Наталия Еллис председател на Фондация Ukraine Support & Renovation  омбуcмана в Пловдив. На срещата присъстваха г-жа Седар Кузуджу представител на Върховния комисариат за бежанкците към ООН в България и нейните колеги г-н Борис Чеширков – съветник по комуникациите и  г- жа Петя Караянева- съветник по закрила на бежанците. От Община Пловдив в дискусията участваха г-жа Веселина Ботева – директор на дирекция “Социална политика”, г-н Петър Граматиков – експерта по религиозните въпроси  и омбусман г-н Борислав Стаматов, както и представители на Бюрото по труда, РЗИ, Висши учебни заведения, неправителствени организации и журналисти.

Най-често изложените проблеми на хората бягащи от войната са свързани с легализирането на документи, здравното осигуряване, намирането на квалифицирана работа по специалности на завършили висше образование, продължаващото образование,  и редица други проблеми за нормалната културна адаптация и социална интеграция на украинските бежанци.

Събитието беше отразено от националните медии, БНТ, БНР, Агенция Фокус, Трафик Нюз, в. Марица и други.

Да припомним, че преди няколко седмици, благодарение на усилията на почетния консул на Украйна в Пловдив г-н Димитър Георгиев, Наталия Еллис – председател на Фондация Ukraine Support & Renovation, ръководството на  Община Пловдив, редица доброволци от средите на бизнеса и гражданите моделът, с който украинските бежанци получават подкрепа в Пловдив, получи престижна награда в категория социална кохезия от Института за иновации в политиката на Европа. В тази връзка състоялата се Кръгла маса по проект “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила” ще спомогне за понататъшната работа в усилията за подобряване и успешна адаптация на живота на украинските бежанци в България.