Кръгла маса „Театърът утре“

2022.09.18

11:00


В галерия „Димитър Георгиев“ се състоя кръгла маса за проблемите и развитието на театралното изкуство „Театърът утре“ с куратори Росица Обрешкова и Георги Тошев. 

Сред участниците бяха известни драматурзи, сценографи, театроведи и режисьори, сред които Евгения Шерменева, Петър Дундаков, Захари Карабашлиев, Елин Рахнев, Елен Иванова.