Открий и запомни

2022.07.07

11:00


Децата от ЦНСТДБУ – с. Зелениково, община Брезово посетиха музейна галерия „Димитър Георгиев“ с образователна цел. 

Проф. Емилия Константинова проведе уъркшоп на тема “Иновативни методи за представяне на музейна колекция”. Чрез игрови методи децата и техните ръководители опознаха творчеството на  най-видните творци в българското изобразително изкуство. Фасилитатор на уъркшопа беше експерт от Асоциация за кариерно развитие и обучение.