Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила

2022.10.20

14:00


В галерия „Димитър Георгиев“ се проведе прес конференция за представянето на  проект „Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила“, насочен към украинците, бягащи от войната, започва да реализира пловдивската фондация „Стойна Кръстанова“.  

Ръководителят на фондацията Красимира Кръстанова обясни, че работата по проекта е в помощ на институциите, за да се помогне интеграцията и спокойния живот на бежанците у нас. 

Нуждата от предлагания проект е обоснована с предварителното проучване от екипа на ситуацията, породена бежанската вълна – следствие от войната в Украйна. Информацията от портала за данни показва, че само за няколко месеца броят на украинските бежанци в Пловдив и Пловдивска област е нараснал драстично. Макар Конвенцията за бежанците да посочва норми и правила за намиране на трайни решения за изграждане отново на живот в достойнство и мир, хората не винаги са запознати добре със законовите рамки и с правата, които имат в страната на убежище. 

Интердисциплинарен екип от  етнолози, антрополози, социолози и юристи са подготвени за проучване с методите на спешната антропология в пет избрани контролни селища с различен тип характеристики от Пловдивска област. Изследването ще допринесе да бъде събрана информация от средата на бежанците, включително на създадените от тях организации, на институциите, които работят с тях, на хората и фирмите, които им помагат да изградят живота си тук (работодатели, наемодатели, доброволци).

„Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. www.activecitizensfund.bg