История на колекцията


Колекция „Димитър Георгиев“ е следствие на над 30-дългогодишната събирателна дейност на инж. Димитър Георгиев.

Като естествено продължение на неговата обществена, меценатска и филантропска дейност е създаването на галерия „Димитър Георгиев“, чиято сграда е паметник на културата, специално отредена да представя в различни аспекти произведенията на изкуството. 

Голямата страст, любов и познание на нейния създател стоят  в основата на идеята тази колекция да бъде споделена с публиката. Колекцията съдържа творби от над 370 български автори, живели и творили не само в България, но и по света, чието творчество безспорно е част от европейското културно наследство.