Стари майстори


Иван (Ян Вацлав) Мърквичка
/1856 – 1938/
Детайл
Константин Щъркелов
/1889 – 1961/
Детайл
Ярослав Вешин
/1860 – 1915/
Детайл
Иван Милев
/1897 – 1927/
Детайл