Творби натюрморт от колекцията


Натюрморт с риба
пастел върху хартия, 48 х 60 см.
Руска Маринова
Цветя
м.б. пл., 70 х 83 см.
Елисавета Вазова
Натюрморт
м.б.пл., 59 х 69 см.
Джон Попов
Цвете
м.б. пл., 50 х 30 см.
Анна Хен – Йосифова